Training voor Digitaalpuntvrijwilligers

Woensdag 12 november vond er in Capsloc een bijeenkomst plaats voor alle Digitaalpuntvrijwilligers, zowel van de Digitaalpunten Middelwatering en Schenkel als van het centrale Taalpunt

Doel was o.m. een kennismaking met elkaar, het uitwisselen van informatie van elkaars werkwijzen, bespreking van een algemeen functieprofiel van de Digitaalpuntvrijwilliger en een inventarisatie

Van eventuele wensen op het gebied van training/deskundigheidsbevordering. Een en ander werd geleid door Yvonne Polman, coordinator Digitaalhuis en Harrie Sprengers.

Het was een belangrijke tussenstap op weg naar een verdere uitrol van Digitaalpunten in Capelse wijken in 2022.

Heeft u interesse om ook Digitaalpuntmedewerker te worden? Kijk voor meer info op deze link. Voor vragen en aanmelding kunt u altijd bij Harrie terecht (0618979305).