Impressie bijeenkomst ‘Chinese’taalcoaches d.d. dinsdag 26 oktober 2021

Met 12 taalcoaches met allemaal een Chinese leerling hebben we onderlinge ervaringen uitgewisseld, elkaar tips gegeven en wensen geïnventariseerd. Na een uitgebreid kennismakingsrondje werd er in twee kleinere groepjes inhoudelijk gediscussieerd aan de hand van vragen over ieders huidige praktijk, gebruik van lesmateriaal, cultuurverschillen e.d. Daarna werd er gezamenlijk ingegaan op de uitkomsten. Een verslag van de bijeenkomst vindt u hier.

De deelnemers waren uitgesproken positief over het nut van deze bijeenkomst en de gemaakte afspraken.