Hanne Groenendijk taalcoach van het jaar 2021

Afgelopen donderdag heeft wethouder Harriët Westerdijk  voor zo’n 30 genodigden bekend gemaakt wie dit jaar winnaar is geworden van de “Taalcoach van het Jaar” verkiezing. Zij reikte de trofee uit aan Hanne Groenendijk nadat zij ook de twee andere genomineerden, Theo Dirks en Ingrid Voorthuis, namens het college van B&W persoonlijk had toegesproken en bedankt voor hun geweldige inzet voor de Capelse medeburgers. Zij overhandigde een cadeaubon van Brownies & Downies, het ‘stamcafé ‘ van de stichting Taalcoaching Capelle, waar deze happening plaatsvond.

(v.l.n.r. Wethouder Westerdijk, Harrie Sprengers, Hanne Groenendijk, Ingrid Voorthuis, Theo Dirks)

Hanne Groenendijk bedankte de wethouder en het bestuur van Taalcoaching Capelle. Zij vertelde daarnaast hoeveel plezier het werken met taalvragers is en vooral om te zien hoe deze mensen stapje voor stapje verder komen en daardoor ook maatschappelijk zich beter kunnen redden. Zij sloot af met de slogan: “Taalcoaching is fijn om te doen, stel het niet uit tot na je pensioen”.

Voorzitter Harrie Sprengers benadrukte in zijn slotwoord dat deze verkiezing jaarlijks wordt gehouden om alle vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten en het werk van de taalcoaches onder de aandacht van een groter publiek te brengen. Hij dankte Harriët Westerdijk voor haar grote betrokkenheid bij het werk van alle partners binnen het Digitaalhuis Capelle, waar de stichting Taalcoaching een onderdeel van is. “Wij als bestuur en vrijwilligers voelen ons daadwerkelijk gesteund door ons gemeentebestuur, niet alleen vanwege de subsidie die ons werk mogelijk maakt maar ook door de inzet voor de bestrijding van laaggeletterdheid waaraan dit college en deze gemeenteraad zoveel belang hecht”.

Jonge Capellenaartjes delen brownies uit in het kader van de wervingsactie

De wervingsactie die voorafgaand aan de prijsuitreiking door een team van 4 vrijwilligers op het Stadsplein voor de bieb werd gehouden, leverde 12 nieuwe aanmeldingen voor Taalcoaching Capelle op. Gezien het groeiend aantal taalvragers blijven we echter op zoek naar meer vrijwilligers. Heeft u interesse of kent u mensen in uw directe omgeving die iets willen betekenen voor hun medeburgers? Kijk op de website www.taalcoachingcapelle.nl

XT3S0905