Wethouder Westerdijk opent eerste Digi-Taalpunt in Middelwatering

Afgelopen donderdag 7 oktober heeft wethouder Harriët Westerdijk in het Huis van de Wijk Middelwatering (Reigerlaan 66) het eerste zgn. Digi-Taalpunt in deze wijk geopend. Zij werd van harte welkom geheten door Harrie Sprengers, voorzitter van Taalcoaching Capelle, een van de partnerorganisaties in het Digitaalhuis Capelle. Hij richtte dat welkomstwoord ook aan alle vertegenwoordigers van Taalcoaching, Bibliotheek en Welzijn Capelle en in het bijzonder aan Wim van den Bremen: “22 Jaar geleden samen met Kassem Taha de oprichter van het Capels Multicultureel Centrum, de voorloper van onze stichting. Wim is gelukkig nog steeds actief als taalcoach.”  Ook Ria Hoes werd apart genoemd: “Ria is degene die al meer dan 10 jaar geleden pleitte voor decentrale, laagdrempelige plekken in de Capelse wijken, omdat de kans om mensen met taalproblemen te bereiken dan veel groter is. Zij is in die zin een bron van inspiratie geweest die uiteindelijk tot resultaten heeft geleid”.

De wethouder nam vervolgens het woord. Zij noemde deze opening een belangrijke stap in de gemeentelijke aanpak van laaggeletterdheid, maar ook in het vergroten van digitale vaardigheden van Capelse burgers.”9000 Capellenaren zijn volgens onderzoek laaggeletterd, daarnaast vragen we van de burgers steeds meer digitale vaardigheid; zie de QR code, de aanvraag voor testafspraken etc.“ Het Capelse gemeentebestuur heeft, aldus de wethouder, daarom stevig beleid ontwikkeld om deze problemen het hoofd te bieden: een gezamenlijke, langjarige inspanning van vele partijen (professionals en vrijwilligers) is noodzakelijk om hierin succesvol te zijn”.

Tot slot benadrukte Harrie Sprengers, dat dit Digi-Taalpunt in het Huis van de Wijk een eerste stap is om Capelse burgers in de wijk te bereiken, ze de weg te wijzen naar deze locatie, waar ze dan geholpen worden door Digi-Taalpuntmedewerkers. Die hulp zal vaak bestaan uit het inschakelen van andere vrijwilligers bij taallessen, verwijzing naar professionele taalaanbieders of naar spreekuren voor digitale hulp. “Via intensieve voorlichting, via de inzet van enthousiaste buurtbewoners en professionals gaan we erin slagen steeds meer mensen naar het Huis van de Wijk te krijgen. Daar kunnen ze ook meedoen aan tal van activiteiten. In een volgende fase zullen ook steeds meer (digi-)taalactiviteiten in het Huis van de Wijk zelf plaatsvinden”. Binnenkort wordt het tweede Digi-Taalpunt geopend in de wijk Schenkel. En in 2022 komen de andere Capelse wijken aan de beurt.

Tot besluit overhandigde de wethouder aan Zoë Jansen, buurtcoach in Middelwatering, een flyer die gebruikt gaat worden in de voorlichting. Vervolgens gaf ze aan 7 taalpuntmedewerkers een hesje met het logo van het Digitaalhuis, bedoeld om de zichtbaarheid voor alle bezoekers van het Huis van de Wijk en de  naamsbekendheid van het Digitaalhuis te vergroten.

H. Sprengers, 10 oktober 2021

XT3S0861