Nieuwjaarsboodschap 2022

Beste mensen,

Allereerst wens ik namens het bestuur van Taalcoaching Capelle jullie allemaal een heel gelukkig en voorspoedig 2022. We hopen dat we een jaar tegemoet gaan waarin we wat meer onbekommerd kunnen leven en wat betreft ons mooie vrijwilligerswerk zorgeloos met onze taalvragers aan de slag gaan. Het afgelopen jaar heeft natuurlijk ook op ons werk en op onze organisatie een behoorlijke wissel getrokken. Misschien een enkel cijfer ter illustratie:

Afgelopen jaar hebben we een verloop in ons vrijwilligersbestand gekend van 33%! Vooral dankzij een actief wervings- en pr-beleid o.l.v. Monique de Laat zijn we erin geslaagd om dat tekort bijna volledig te compenseren zodat we nu weer 109 taalcoaches in ons bestand hebben. In het verloop spelen factoren als corona, eigen gezondheid, mantelzorg en verminderde motivatie (als gevolg van corona) een belangrijke rol. Bijzonder triest is geweest het overlijden van één van onze vrijwilligers Menno Lincklaen Arriens. Hij was 71 jaar.

Kijkend naar de taalvragers  zien we een nog forsere dynamiek: drie kwart van het beginbestand 2021 is uitgestroomd, waar zeker in de tweede helft van het jaar een aanzienlijk aantal nieuwe aanmeldingen tegenover stond: we begonnen met 150 leerlingen en datzelfde aantal staat ook eind van 2021 in onze boeken.

Naar bovenstaande ontwikkelingen kijkend, begrijpt u dat er in het afgelopen jaar een groot beroep is gedaan op onze administratieve collega’s, en op onze intakers (tevens coördinatoren). Daar kwam nog eens bij de introductie van een nieuw systeem “Match”, wat natuurlijk altijd met de nodige kinderziektes gepaard gaat. Jos Kruter heeft daar veel energie in gestoken samen met de dames van onze administratie Roelie, Wil,  Inge en Marijke ( die hopelijk snel weer gaat herstellen). Behalve hen wil ook onze intakers/coordinatoren (naast Jos)  Claire, Carina, Theo en Jan van harte bedanken.

Als ik toch bezig ben: John Riper heeft samen met Jos een belangrijke rol gespeeld in de afstemming met onze netwerkorganisatie Het Begin Met Taal, eigenaar van Match. John was ook degene die onze website www.taalcoachingcapelle.nl vernieuwd heeft: die is nu nog gebruiksvriendelijker en professioneler gemaakt.

In één adem wil ik dan ook onze maandelijkse nieuwsbrief vermelden, die door hem gemaakt wordt: uit reacties van jullie kant en ook van externe relaties blijkt hoezeer vormgeving en inhoud gewaardeerd worden. Zeker in tijden waarin normale communicatie lastig is, is zo’n nieuwsbrief een onmisbaar instrument om jullie te informeren en betrokken te houden.

In het afgelopen jaar hebben we helaas maar een paar keer ons Praathuis kunnen organiseren, één keer gecombineerd met de verkiezing van de Taalcoach van het Jaar in oktober: bij uitstek een gelegenheid om ons mooie vrijwilligerswerk meer publiciteit te geven. Hanne Groenendijk kreeg uiteindelijk de trofee uitgereikt door wethouder Harriët Westerdijk, maar wat nog mooier was zijn de verhalen van Hanne, en haar twee collega’s Ingrid Voorthuis en Theo Dirks over m.n. hun vrijwilligerswerk als taalcoach: duidelijk komt naar voren hoe zinvol ons werk is, hoe belangrijk voor de ontwikkeling van de taalvragers en hoe terecht de term ‘coaching’ is in combinatie met de taal. We willen dit jaar die verkiezing in een nieuw jasje steken, daar hoort u later meer over.

In het afgelopen jaar is de samenwerking met onze partners in het Digitaalhuis geïntensiveerd: door de gemeenteraad is een aanpak Laaggeletterdheid vastgesteld waaraan we de komende jaren uitvoering gaan geven. Als Stichting Taalcoaching hebben we het voortouw genomen bij de oprichting van twee Digitaalpunten in de wijken Middelwatering en Schenkel en samen met Yvonne Polman, die per 1 oktober gestart is als coördinator van het Digitaalhuis, gaan we dat verder uitbouwen: op dit moment zijn er 6 vrijwilligers van onze kant die samen met de 5 vrijwilligers van het Centrale Taalpunt in de bieb de komende tijd intensief gaan samenwerken. Ook zijn we gestart met een project “Voor jou en je kind’ op een basisschool in Schenkel: de bedoeling is om dat het komende jaar bij gebleken succes ook op één of meerdere scholen te gaan invoeren.

De samenwerking met de bibliotheek liep het afgelopen jaar gesmeerd: de ‘oude’ directeur Conny Reingoudt droeg in het najaar het stokje over aan Dionne Dinkhuijsen die daarmee onze nieuwe huisbaas is geworden.

In het komende jaar gaan we per kwartaal een bijeenkomst organiseren voor geïnteresseerde taalcoaches  om intensief ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren, dit mede gestimuleerd door een zeer geslaagde sessie met onze ‘Chinese’ taalcoaches in het afgelopen jaar. Theo Dirks en Truus Meijer nemen deze taak op zich. Het kan een waardevolle aanvulling zijn op de hopelijk weer terugkerende maandelijkse Praathuisbijeenkomst bij onze gastvrije Jolanda en haar team van Brownies & Downies.

Wat zal 2022 ons brengen? Dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Wat ik zeker weet is dat we als bestuur ons uiterste best blijven doen om Capelse burgers die een beroep op ons doen te helpen met onze taal, en om jullie, onze vrijwilligers, zo goed mogelijk te ondersteunen. We zijn er trots op dat we een organisatie zijn die uitsluitend met vrijwilligers werkt (gesteund door de gemeente Capelle). Samen met jullie en met onze externe partners, gaan we ook in het komende jaar geïnspireerd aan de slag.

Nogmaals, een gelukkig nieuwjaar!

Namens het bestuur van TC

Harrie Sprengers, voorzitter

 

 

 

 

TC-openingsscherm