Nieuwjaarstoespraak 2023

Harrie Sprengers, 5 januari 2023

Iedereen van harte welkom, in het bijzonder Wim van den Bremen, onze ‘founding father’.

Het is voor het eerst sinds 2020 dat we weer op deze manier het nieuwe jaar kunnen starten. Ik wil graag even terugblikken op het afgelopen jaar en ook een blik vooruitwerpen.

Een droevig moment was het overlijden in februari van Paul Schutter, taalcoach bij ons vanaf 2016, hij werd 73 jaar.

2022 was natuurlijk een verschrikkelijk jaar, kijkend naar de oorlog in Oekraïne en de verschillende crises die de wereld en ook Nederland in hun greep hielden. Bij al die ellende wordt vrijwilligerswerk zoals wij maar zeer velen met ons doen, steeds meer van waarde. In feite is onze impliciete boodschap: Ondanks alles geven wij om de ander, willen we ons inzetten voor een betere samenleving binnen onze mogelijkheden, we willen ertoe doen!

2022 begon nog even moeizaam vanwege de coronabeperkingen, maar gelukkig konden we in april na lange tijd weer ons eerste Praathuis vieren, iets wat we daarna nog 7 keer herhaald hebben. Het Praathuis, een prachtige gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Een steeds belangrijker communicatiemiddel is onze nieuwsbrief met tal van wetenswaardigheden, verwijzingen naar relevante websites, nadere kennismaking met één van onze collega’s enz. Ook onze externe relaties laten zich lovend uit over onze nieuwbrief. Afgelopen jaar is hij 9 keer verschenen.

We hebben in november Charlotte Lanckhuizen via loting uitgeroepen tot Taalcoach van het Jaar, een titel die met name als doel heeft ons mooie vrijwilligerswerk in het zonnetje te zetten en onze naamsbekendheid te vergroten.

Even een paar cijfers:

Aan het eind van het jaar hadden we 123 actieve taalcoaches die 152 taalvragers 1 op 1 hielpen, daarnaast 6 conversatiegroepjes met in totaal 22 deelnemers. Op de wachtlijst stonden 39 mensen, van wie 22 taalvragers 1 op 1. Het verloop onder onze vrijwilligers was beduidend lager dan in 2021: toen 33 %, nu 23 %. Bij de taalvragers is de doorstroming 70% , in 2021 was dat nog iets hoger (bijna 75%)

De nieuwe taalcoaches (39 in totaal) zijn getraind door Inge Olivier in een drietal sessies. De evaluaties zijn steevast positief. Deze nieuwelingen komen binnen langs diverse wegen: regelmatige wervingsacties, via jullie onze eigen vrijwilligers, via onze website etc.

Daarnaast is een door de deelnemers zeer gewaardeerde workshop gegeven door Theo Dirks voor belangstellende taalcoaches, gericht op het uitwisselen van ervaringen.

Verder is er intern hard gewerkt aan het op orde krijgen en houden van Match, ons administratief systeem. We hebben afscheid genomen van Inge Wicherts.

Het Digitaalhuis Capelle, waarin gemeente, Welzijn Capelle, de bibliotheek, het Werkplein en wij samenwerken, heeft in het afgelopen jaar flink aan de weg getimmerd. Yvonne Polman als coördinator en aanjager, heeft afspraken gemaakt met tal van instanties, gericht op het trainen van medewerkers zodat laaggeletterde NT1-ers in beeld komen en geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn, naast het bestaande centrale punt in de bieb,  er in twee wijken decentrale digitaalpunten gericht op het bereiken van taalvragers: een aantal van onze vrijwilligers zijn ook beschikbaar als intaker voor die taalpunten.

We hebben een organisatie met een bestuur bestaande uit 4 leden, we hebben 6 coördinatoren/intakers en een administratie bestaande uit twee vrijwilligers, en natuurlijk jullie onze taalcoaches. We zijn wel een beetje trots op wat we tot nu toe bereikt hebben, waar vind je nog een organisatie van deze omvang, die uitsluitend op vrijwilligers draait? De steun van de gemeente Capelle (in de vorm van de jaarlijkse subsidie voor onze activiteiten en een vrijwilligersvergoeding) is onmisbaar. We zijn ook in staat om, als de vraag toeneemt, actie te ondernemen en meer vrijwilligers te werven. Dat gaan we ook in 2023 doen. Daarnaast willen we dit jaar het aantal conversatiegroepjes uitbreiden naar 10, en ook de eerder genoemde decentrale Digitaalpunten in de Huizen van de Wijk verder uitbouwen.

Ik kom nu toe aan een afronding en dan ga ik een aantal mensen bedanken:

  • Allereerst mijn medebestuursleden Monique, Jos en John dankzij wie het een genoegen is voor mij om voorzitter te mogen spelen
  • Roelie en Wil als onmisbare schakels in onze organisatie
  • Onze coördinatoren Jan, Carina, Theo, Claire (naast Monique en Jos die een dubbelfunctie hebben)
  • Onze collega’s van het Taalpunt en van de bibliotheek
  • Esmae Wittenberg van de gemeente
  • Jolanda en haar team van Brownies en Downies voor hun geweldige gastvrijheid, ook vanavond weer
  • En vooral jullie onze taalcoaches. Als jullie aan het eind van de avond weggaan krijgen jullie een cadeau mee als blijk van waardering (uit de vrijwilligersvergoeding van de gemeente)
  • Daarnaast hebben we nog twee verzoeken:
  • Rein Sakko, vader van Monique en zeer verdienstelijk musicus geeft een (gratis) huisconcert op maandag 23 januari om 15.00 uur. Interesse, geef je op bij Roelie of Monique
  • Wij willen heel graag onze organisatie verbeteren, dingen die niet goed gaan oppakken, gehoor geven aan wensen vanuit onze vrijwilligers of vanuit onze omgeving. Daarom ligt er een klein formuliertje op alle tafels waarin we jullie vragen om suggesties, wensen, kritiek: wij zouden het erg fijn vinden als jullie daar even naar willen kijken en het bij het weggaan willen afgeven aan Roelie, dan wel het de komende dagen op de administratie afgeven.

 

 

 

TC-openingsscherm