Taalcoaching Capelle bereikt een nieuwe mijlpaal: 150 vrijwilligers actief als taalcoach!

De eerste helft van dit jaar heeft de stichting Taalcoaching Capelle een forse groei gekend in het aantal vrijwilligers dat mensen helpt bij het leren van de Nederlandse taal. “We hadden de afgelopen jaren meestal zo’n 110 à 120 vrijwilligers, maar de laatste maanden is er sprake van een onstuimige groei naar 150 op dit moment” vertelt een trotse Monique de Laat, bestuurslid verantwoordelijk voor de werving van vrijwilligers en van taalvragers.

“Dat is ook hard nodig want zelfs ondanks deze groei staan er op dit moment nog zo’n 30 mensen op onze wachtlijst die graag geholpen willen worden met de Nederlandse taal. Er is dus geen enkele reden om rustig achterover te leunen en zaken op hun beloop te laten, want we willen graag iedereen helpen die een beroep op ons doet. Maar natuurlijk mogen we ook trots zijn op dit resultaat” aldus voorzitter Harrie Sprengers.

Er zijn volgens Monique verschillende oorzaken te noemen voor de groei van het aantal vrijwilligers: “Sinds een maand helpen we ook de mensen in de noodopvang in Capelle,  die wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Een oproep in Kontakt en in onze eigen organisatie voor dat project heeft tot nieuwe aanmeldingen geleid. We houden daarnaast regelmatig wervingsacties die leiden tot nieuwe aanmeldingen, maar ook bijdragen aan de naamsbekendheid van onze stichting. Een belangrijke bron waaruit we putten zijn onze al actieve taalcoaches, die in eigen kring enthousiaste verhalen vertellen waardoor er regelmatig nieuwe aanmeldingen komen. Daarbij komt ook dat het aantal mensen dat stopt met taalcoaching lager ligt dan vorige jaren.”

Van taalcoaches wordt verwacht dat ze ‘iets met taal hebben’, dat ze het leuk vinden om één keer per week 1 à 1,5 met hun leerling aan de slag te gaan (meestal met de nadruk op conversatie, kletsen dus). Iedere potentiële vrijwilliger krijgt een intakegesprek (met een van de zes intakers/coordinatoren die de stichting heeft), waarin gekeken wordt naar specifieke wensen en vaardigheden, zodat aansluitend een goede match kan worden gemaakt met iemand van de wachtlijst. Een starterstraining van één dagdeel wordt gegeven ter ondersteuning, er is iedere maand een zogenaamd Praathuis bij Brownies & Downies, waar taalcoaches met elkaar ervaringen uitwisselen, maar ook de vrijwilligers van de administratie en de coördinatoren fungeren maar al te graag als vraagbaak. “We hebben een groot aanbod van lesmateriaal, zowel fysiek als digitaal waaruit geput kan worden om de lessen inhoud te geven”, aldus Monique.

“We merken bij onze werving dat steeds meer mensen het leuk vinden om anderen te helpen, juist in een tijd waarin er sprake lijkt te zijn van groeiende tegenstellingen en verharding. Ons type vrijwilligerswerk geeft ontzettend veel voldoening, onze taalcoaches hebben een grote mate van vrijheid om hun lessen zelf in te richten, en het tijdsbeslag is relatief beperkt;  je stemt zelf met je leerling af wanneer je elkaar ziet, dus je houdt rekening met elkaars agenda”. De lessen vinden plaats op een aantal plekken in Capelle, maar de Bibliotheek aan het Stadsplein is de meest gebruikte locatie, daar is ook de administratie van Taalcoaching gevestigd.

Stichting Taalcoaching wordt gesubsidieerd door de gemeente Capelle en werkt in principe voor Capellenaren vanaf de leeftijd van 18 jaar. Ze werkt nauw samen met de partners in het Digitaalhuis Capelle, de aanmelding van taalvragers loopt via het Taalpunt in de bibliotheek of de decentrale taalpunten in de Huizen van de Wijk in Middelwatering en Schenkel (De Wel). Heeft u interesse om ook mee te doen als taalcoach? Kijk dan op de website www.taalcoachingcapelle.nl en meld u aan.

TC-openingsscherm