Nieuwe “Taalcoach van het jaar” voor Taalcoaching Capelle

Vrijdagmiddag 7 oktober werd in een drukbezochte bijeenkomst bij Brownies & Downies de nieuwe “Taalcoach van het jaar” bekendgemaakt: Charlotte Lankhuijzen nam het stokje over van Hanne Groenendijk, of liever gezegd de bij deze titel horende trofee.

Voor de stichting Taalcoaching Capelle is de “Taalcoach van het jaar” een van de manieren om haar vrijwilligers in het zonnetje te zetten én om de naamsbekendheid van Taalcoaching Capelle te vergroten, aldus voorzitter Harrie Sprengers: “Wij zijn er trots op dat we na de coronacrisis weer 120 actieve taalcoaches tellen, die op dit moment ruim 200 taalvragers helpen.”

Charlotte (74 jaar) heeft een jarenlange ervaring in het geven van taallessen aan zowel kinderen als volwassenen. Waarom vindt zij taalcoaching leuk? “Omdat ik ervaren heb dat mede door het verbeteren van de taal mensen zich beter kunnen redden in de samenleving, beter kunnen meedraaien in onze maatschappij”.

Harrie legt nog een link tussen taalcoaching en het bestrijden van eenzaamheid, van het isolement waarin veel taalvragers verkeren: “Ik ben ervan overtuigd dat door ons vrijwilligerswerk er nieuwe relaties gesmeed worden tussen taalvragers en hun coaches, maar ook tussen taalvragers en andere Capellenaren. Door betere beheersing van de taal, door het durven praten, worden sneller contacten gelegd met mensen buiten het eigen kringetje en wordt bijvoorbeeld de stap naar vrijwilligerswerk kleiner.”

Heeft u affiniteit met onze taal en wilt u andere mensen helpen hun Nederlands te verbeteren  (1 à 1½  uur in de week), kijk dan op onze website www.taalcoachingcapelle.nl of bel met 010 3115411 voor meer informatie en een eventuele aanmelding als vrijwilliger. Samen maken we Capelle mooier!

H.Sprengers d.d. 8 oktober 2022

Links Hanne, rechts Charlotte

Nog enkele impressies:

IMG_9799