Geld en taal centraal

Veelbelovende eerste editie Geld & Taal

Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van ‘Geld & Taal, beweegt ons allemaal’ plaats in bibliotheek Capelle Centrum, een initiatief van het Digi-Taalhuis en partners, die de krachten bundelden om – midden in de Week van Lezen en Schrijven – een andere doelgroep dan de reguliere bibliotheekbezoeker in de bibliotheek te ontvangen. Het werd een geslaagde middag rondom geld en geletterdheid, met zanger Perry Zuidam, workshops, gezonde hapjes en mooie prijzen.

Het belang van geletterdheid

De middag werd feestelijk geopend door Perry Zuidam, die sprak over wat de Nederlandse taal – en de beheersing daarvan – voor hemzelf betekent, ook bij het tot stand komen van zijn muziek. Bezoekers ontvingen bij binnenkomst een stempelkaart en volgden workshops, lieten zich informeren over financiële hulp en regelingen en vulden de taal- en/of- digimeter in, waarmee onderzocht kan worden hoe (digi)taalvaardig je bent. Aan het einde van de middag werden drie mensen verblijd met een kledingbon, een diner- en een lunchbon. Ook werd de Taalwandeling met Bingokaart gelanceerd, een actieve en toegankelijke manier om wandelend de taal te oefenen.

Iedereen doet mee

Het doel van Geld & Taal was om een andere doelgroep te bereiken dan de reguliere bezoeker van de bibliotheek en dat is gelukt. Er zullen dan ook snel verdiepende gesprekken worden ingepland, om de eerste kennismaking naar een hoger niveau te tillen en nog meer Capellenaren verder op weg te kunnen helpen. Zo kunnen steeds meer mensen beter en gemakkelijker meedoen in de maatschappij en het alledaags leven.

Geslaagde eerste editie Geld & Taal

Geld & Taal is tot stand gekomen door het netwerk dat samen het Digi-Taalhuis heet, met medewerking van gekoesterde partners als Rabobank, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Samen010 en NL Training. Samen kijken zij tevreden terug op deze dag, die eraan heeft mogen bijdragen dat ándere Capellenaren hun weg naar de bibliotheek nu ook weten te vinden. Geld & Taal heeft bezoekers van informatie mogen voorzien en voor veel mensen was het een waardevolle eerste stap op weg naar taal- of digitaalvaardigheid.

Zoals het moed vergt om een dergelijk evenement op te zetten, met dank aan iedereen heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan, zo vergt het minstens zoveel moed om te erkennen wat verbetering behoeft en je op het pad naar die verbetering te begeven. Op naar een volgende editie Geld & Taal dus, en dat steeds meer mensen zich bewust mogen worden van het belang van geletterdheid en wat we daarin als mens voor elkaar kunnen betekenen.

 

Lancering Taalwandeling

Met bingokaart de taal oefenen midden in het dagelijks leven

Zaterdag 10 september jl., tijdens de Week van Lezen en Schrijven, is de ‘Taalwandeling met bingokaart’ gelanceerd: een toegankelijke, gratis manier om de Nederlandse taal te oefenen. Al wandelend. In het dagelijks leven waar je het Nederlands ook het meeste nodig hebt.

Het doel van de wandeling is het taalcontact tussen taalleerders en vrijwilligers (coaches, buren, maatjes) te stimuleren en de taalvaardigheid te vergroten.

Een taalwandeling met bingokaart, hoe zit dat?

De taalwandeling met bingokaart maakt het makkelijk om snel in elk geval 9 nieuwe woorden te leren, gewoon terwijl je op pad bent. Samen met een taalcoach of een andere vrijwilliger wandel je – alleen of in een klein groepje – door de wijk of ga je boodschappen doen. Met de bingokaart bij de hand leer je onderwijl nieuwe woorden.

Je gaat tijdens de wandeling op zoek naar woorden die op de bingokaart staan. Heb je er één gevonden, dan streep je die af. Aan het eind van de wandeling heeft de deelnemer in ieder geval 9 nieuwe woorden geleerd en deze in gesprekken gebruikt en geoefend.

Er zijn 3 soorten bingokaarten: In de supermarkt, Wonen & Verkeer en vervoer. De bingokaarten zijn gratis op te halen in Bibliotheek Capelle Centrum en Bibliotheek Krimpen.

Gratis taalwandeling met instructiekaart

De route die je loopt ligt niet vast en de wandeling kan op allerlei plaatsen gemaakt worden. De taalwandeling is gratis af te halen in de bibliotheek en op de bijgeleverde instructiekaart staan tips over hoe een gesprek gevoerd kan worden. Handig voor bijvoorbeeld een taalvrijwilliger, die de taalleerder zo kan helpen om nog meer uit de taalwandeling te halen.

Uitreiking eerste bingokaart

Zaterdag 10 september is tijdens ‘Geld & Taal beweegt ons allemaal’ de eerste bingokaart door coördinator Yvonne Polman uitgereikt aan taalcoach Miep Vromen-van der Ster. In Krimpen aan den IJssel reikte bibliotheekdirecteur Dionne Dinkhuijsen de eerste kaart uit aan wethouder Hugo van der Wal. Er is daar direct een eerste wandeling gemaakt, die werd ervaren als leerzaam en een mooie manier om Nederlands te leren, aldus een van de taalleerders.

Met wie wandel jij?

De taalwandeling kan tijdens openingsuren gratis afgehaald worden in de bibliotheek en is een mooie manier om zelf de taal te oefenen of er een ander bij te kunnen helpen. Ook wandelen? Kom langs in de bibliotheek en haal een taalwandeling af, want taal… is overal.

Bij de foto: Miep Vromen, hier met haar leerlingen, neemt de eerste bingokaart in ontvangst van Yvonne Polman

 

 

 

 

Miep Vromen, hier met haar leerlingen, neemt de eerste bingokaart in ontvangst van Yvonne Polman