Lesmateriaal

Nuttige informatie en handige links voor taalcoaches. Uiteraard zijn suggesties welkom!

1. Spelregels m.b.t. ons lesmateriaal Lesmateriaal Stichting Taalcoaching Capelle Update nov 2019 Om onze leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is er lesmateriaal beschikbaar. Alle taalcoaches mogen daar gebruik van maken. Er zijn echter wel een aantal regels aan verbonden. Uitleenregels voor het lesmateriaal:

  1. Lesmateriaal lenen en terugbrengen loopt altijd via de administratie (via Roelie of Wil). Indien er niemand in het kantoor aanwezig is en u wilt toch lesmateriaal inleveren dan s.v.p. een briefje met uw naam toevoegen, anders kunnen we niet zien wie de boeken teruggebracht heeft.
  2. Het lesmateriaal wordt op naam uitgeleend en degene die geleend heeft, blijft verantwoordelijk voor het lesmateriaal.
  3. Lesmateriaal dient altijd in goede staat (en niet beschreven) ingeleverd te worden.
  4. Bij beschadiging of verlies van het geleende lesmateriaal wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht.
  5. Als u (onverhoopt) stopt als taalcoach dan dient al het geleende lesmateriaal ingeleverd te worden.

Nieuwe boeken: Als er boeken zijn waarvan u vindt dat ze een aanwinst zullen zijn voor Taalcoaching, dan zou het fijn zijn als u dat doorgeeft aan uw coördinator. Gratis lid bibliotheek: Alle leerlingen van Taalcoaching Capelle kunnen een jaar lang gratis lid worden van de bibliotheek. (Inschrijfformulieren zijn te krijgen bij de administratie)  

2. Een overzicht van onze boeken Download hier het actuele overzicht van de beschikbare boeken.

3. Het Begint met Taal – Extranet Het Extranet van Het Begint met Taal (https://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/) geeft je toegang tot een online kennisbank met geactualiseerde informatie voor coördinatoren en taalcoaches. Als coördinator kun je o.a. een training aanvragen en handreikingen downloaden. Als taalcoach kun je gratis oefenmateriaal zoals SpreekTaal, Gezonde Taal en Taal in de Praktijk downloaden of je aanmelden voor een webinar.

4. Handige websites 4.1 Algemene informatie

4.2 Oefenstof

4.3 Andere Taalaanbieders