Informatie

Nuttige informatie en handige links voor taalcoaches. Uiteraard zijn suggesties welkom!

1. Het Begint met Taal – Extranet

Het Extranet van Het Begint met Taal (https://www.hetbegintmettaal.nl/inloggen-extranet/) geeft je toegang tot een online kennisbank met geactualiseerde informatie voor coördinatoren en taalcoaches. Als coördinator kun je o.a. een training aanvragen en handreikingen downloaden. Als taalcoach kun je gratis oefenmateriaal zoals SpreekTaal, Gezonde Taal en Taal in de Praktijk downloaden of je aanmelden voor een webinar.

Inloggen als taalcoach (vrijwilliger):

Inloggen als coördinator: