Conversatiegroep Taalcoaching Capelle start in het Huis van de Wijk Middelwatering

Een dag na de opening van het Huis van de Wijk in Middelwatering   ( Reigerlaan 66) is één van de 12 conversatiegroepen van Taalcoaching Capelle gestart in dit nieuwe onderkomen. Arno de Bie, de buurtcoach van Welzijn Capelle en beheerder van dit huis van de wijk, aarzelde geen moment toen hij benaderd werd door het bestuur van Taalcoaching Capelle met de vraag of er ruimte was om lessen op deze locatie te kunnen geven.

Taalcoaching is bezig om in meerdere wijken samenwerking te zoeken met partners ( basisscholen, buurthuizen, taalscholen e.d.) om zo meer mensen te kunnen helpen met het verbeteren van hun Nederlands taal en de participatie aan onze samenleving: dat kan zowel 1 op 1, als zoals hier in conversatiegroepen.

De conversatiegroep die donderdag gestart is kent een bijzondere samenstelling en een bijzondere taalcoach: Matanja van der Wart is afgestudeerd in de Arabische taal- en letterkunde en als vrijwilliger al geruime tijd bezig om mensen met het Arabisch als moedertaal te helpen beter Nederlands te leren spreken. Matanja: “Natuurlijk is het Nederlands de voertaal tijdens onze lessen, maar ik kan sneller duidelijk maken wat bepaalde woorden en uitdrukkingen betekenen door mijn kennis van het Arabisch.”

De onderwerpen die besproken worden zijn heel verschillend: vandaag ging het over de opleiding tot verzorgende en welke eisen daaraan gesteld worden, volgende week gaat het over Valentijnsdag. Belangrijk is dat het voor alle deelnemers, die vaak een verschillend niveau hebben, interessant blijft. Matanja probeert af en toe ook stil te staan bij de grammatica, omdat verschillende deelnemers bezig zijn met het inburgeringsexamen. Een van hen, Khadija, vertelde vandaag vol trots dat ze geslaagd is voor het onderdeel ‘schrijven’ van dit examen, iets waar ze erg tegenop had gezien. Matanja vertelt dat ze ook aan ‘Nederlandse’ taalcoaches  uitleg geeft over de Arabische taal zodat deze beter snappen waarom bepaalde onderdelen van onze taal zo moeilijk zijn voor Arabisch sprekende mensen. Tot slot zegt Matanja erg blij te zijn met dit nieuwe onderkomen voor haar en haar leerlingen en dankt de leiding van het Huis van de Wijk nog eens hartelijk.

Meer weten over Taalcoaching Capelle? Kijk op www.taalcoachingcapelle.nl

H. Sprengers, 6 februari 2020