Handreiking schoolgaande jongeren en inburgering vanaf 2022

Wet inburgering 2021 van start per 1 januari 2022

Deze handreiking is bedoeld voor onderwijsinstellingen, gemeenten en docenten en focust op de Wet inburgering 2021 die per 1 januari 2022 ingaat.

handreiking_schoolgaande_jongeren_inburgering_1

Divosa