Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter

Beste mensen,

 

2020 was een jaar om nooit te vergeten, niet alleen voor ons maar ook voor onze kinderen en kleinkinderen. Voor de stichting Taalcoaching Capelle, zoals voor vele initiatieven waarin het elkaar ontmoeten centraal staat, was het een jaar met hindernissen. Verschillende vrijwilligers zijn afgelopen jaar zelf ziek geweest als gevolg van het virus, overigens zonder dat er een relatie was met hun vrijwilligerswerk.

Een absoluut dieptepunt was het overlijden van onze taalcoach Tineke Terlingen-Kramer, nadat ze in het verpleeghuis van haar man besmet was geraakt. En ongetwijfeld zijn er onder u die dierbaren verloren hebben als gevolg van het virus of ook door andere oorzaken. Heel verdrietig allemaal.

Een moeilijk en naar jaar dus, maar als bestuur van Taalcoaching Capelle zijn we dan ook extra dankbaar dat velen van u op verschillende manieren actief zijn gebleven in het lesgeven aan één of meerdere leerlingen, dan wel in ieder geval contact hebben onderhouden met hun leerling(en). Want laten we niet vergeten, dat het voor veel van onze leerlingen, gegeven hun thuissituatie en economische positie, extra moeilijk is geweest in het afgelopen jaar. We zien ook dat – en mag ik zeggen ondanks de leeftijd van velen van ons – steeds meer taalcoaches gebruik weten te maken van digitale hulpmiddelen: wie had er begin 2020 gehoord van Zoom, Whereby, Facetime en noem ze allemaal maar op? Wij beseffen dat het nooit een volwaardige vervanging kan zijn van het directe contact, maar het is een onmisbaar hulpmiddel gebleken en dat zal het de komende tijd ook blijven!

Wij hebben afgelopen jaar meer vrijwilligers zien stoppen dan we gewend waren: naast werk, wat altijd al een belangrijke oorzaak was, werden dit jaar ook vaker de eigen gezondheid of die van een partner en de leeftijd als argument aangevoerd. Des te meer prijzen we ons gelukkig dat we ook weer nieuwe taalcoaches hebben weten te werven, vooral via onze eigen vrijwilligers.

Als bestuur hebben wij  natuurlijk heel veel zin in het nieuwe jaar. We blijven werken aan versterking van onze organisatie, aan vergroting van onze naamsbekendheid, aan onze aanwezigheid in de verschillende wijken van Capelle, maar het allerbelangrijkste is en blijft jullie werk als taalcoach, jullie bijdrage aan de participatie van onze taalvragers door versterking van hun taal – en communicatieve vaardigheden, hetzij in één op één contacten hetzij in conversatiegroepjes en het liefst nog in allebei.

2021 zal zeker nog geen ‘normaal’ jaar worden, maar gesterkt door de ervaringen van het afgelopen jaar zijn we vol vertrouwen en goede moed. In die geest sluit ik af en wens ik jullie allemaal een gezond en voorspoedig nieuwjaar en voor wat uw werk als taalcoach betreft heel veel voldoening en inspiratie.

Harrie Sprengers

Anonymous audience listens to the speech of the lecturer in the conference hall