‘Als je de taal van het land waar je woont niet beheerst, ben je aan handen en voeten gebonden’

 

John Riper, Capellenaar

Nadat hij 42 jaar voor een bank had gewerkt, stopte John Riper in 2013 met werken. Helaas bleek kort daarna dat zijn vrouw Karin ernstig ziek was. Zij overleed twee jaar later. John: ‘Ik viel in een heel diep gat. Mijn partner viel weg, dus ik had niemand meer om voor te zorgen. En ik had geen werk meer. Ik voelde me opeens heel erg oud. Gelukkig wist ik mezelf na verloop van tijd uit dat dal te halen en besloot ik vrijwilligerswerk te gaan doen. Inmiddels heb ik het drukker dan ooit!’

John ging onder meer aan de slag als taalcoach. ‘Ik ben gek op de Nederlandse taal, dat is echt een hobby van me.’ Een jaar later werd hij coördinator van een aantal taalcoaches en nu is hij penningmeester van de Stichting Taalcoaching Capelle. ‘Ik ben zinvol bezig. Natuurlijk doet me dat het verdriet van mijn vrouw niet vergeten, maar ik fleur hier helemaal op. Hier kan ik gewoon John zijn.’

Geen betere plek

Ook John dacht na over de vraag wat vrijheid voor hem betekent. ‘Als het gaat om vrijheid in Nederland, dan kun je volgens mij niet op een betere plek geboren worden dan hier. Al vind ik wel dat te veel vrijheid risico’s met zich mee brengt. Onze vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed, maar onbeperkte vrijheid van meningsuiting waardoor mensen vinden dat ze zich hufterig mogen gedragen, of waarbij ze andere mensen discrimineren of beledigen, vind ik een gevaar van te veel vrijheid. Democratie vind ik ook heel belangrijk, maar ik ben er geen voorstander van dat mensen via referenda mogen meebeslissen over zaken waar ze eigenlijk geen verstand van hebben. Dat soort besluiten moeten we aan ons parlement overlaten, wij hebben tenslotte zelf de mensen gekozen die ons daar vertegenwoordigen. Ook populisme, of dat nu extreem-rechts of extreem-links is, vind ik heel gevaarlijk. Populisten kunnen mensen van alles wijs maken, met nepnieuws of door dingen op een bepaalde manier te vertellen. Verder ben ik heel tevreden in en met Nederland. Want je kunt in ons land gewoon jezelf zijn. En dat is toch wel het belangrijkste.’

Persoonlijk

Ook op persoonlijk gebied realiseert John zich goed dat hij over veel vrijheid beschikt. ‘Ik heb de tijd en de middelen om bijvoorbeeld veel te reizen en de dingen te doen die ik leuk vind, zoals fotograferen. Dat zie ik zelf als een enorm voorrecht. Al is vrijheid ook niet alles. Want al kan ik doen wat ik wil, ik zou dat stuk vrijheid zo inleveren als ik mijn vrouw daarmee zou terug krijgen.’

Taal

Door zijn werk als taalcoach ervoer John hoe belangrijk het is om de taal te spreken van het land waar je woont. ‘En taal is meer dan alleen maar woorden. Het gaat ook om intonatie, om vaste uitdrukkingen, om het maken van grapjes. En natuurlijk ook om allerlei officiële zaken die mondeling of schriftelijk geregeld moeten worden. Spreek je de taal niet goed, dan ben je eigenlijk aan handen en voeten gebonden. Dan is het moeilijk om geschikt werk te vinden en om echt in contact te komen met andere mensen. Voor mensen die nog maar net in Nederland zijn, is het al lastig om iets bij de groenteboer op de markt te kopen. Dus een taal goed beheersen, betekent ook een stuk vrijheid. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen. We begeleiden ook Nederlanders die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven, al is analfabetisme nog echt wel een taboe. Mensen durven daar niet voor uit te komen of ze hebben een manier gevonden om ermee om te gaan. Ook deze mensen zijn voor allerlei zaken die met lezen of schrijven te maken hebben, afhankelijk van anderen. Taal is dus echt enorm belangrijk.’

75