Eerste Nieuwjaarsreceptie Taalcoaching Capelle zeer geslaagd

Afgelopen woensdag 9 januari werd ( voor de eerste keer in haar bestaan) de nieuwjaarsreceptie van de Stichting Taalcoaching Capelle gehouden in Brownies & Downies.  Voorzitter Ruud de Groot bedankte alle vrijwilligers ( van wie er liefst 55 waren gekomen) voor hun inzet in het afgelopen jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is: zo memoreerde hij de nieuw huisvesting, de versterking van de interne organisatie van Taalcoaching Capelle ( zowel wat betreft de administratie en de ICT, maar ook de coördinatiefunctie) , de intensivering van de werving van nieuwe taalcoaches en de investeringen in de samenwerking met andere partijen. Op dit moment helpen zo’n 70 taalcoaches 150 taalvragers ( zowel in 1 op 1 situaties als in de 8 conversatiegroepen), op jaarbasis hebben we zo’n kleine 200 mensen geholpen. Ook aan de interne communicatie is extra aandacht besteed: m.n. de maandelijkse ‘Praathuis’ happenings waarbij vrijwilligers informeel ervaringen kunnen uitwisselen zijn succesvol gebleken.

Voor het komende jaar verwacht Ruud een verdere groei van het aantal taalvragers ( op dit moment is er een wachtlijst van 30 mensen, van wie er 20 direct plaatsbaar zijn), zodat we de werving van vrijwilligers hoge prioriteit blijven geven om aan die vraag en de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De realisatie van het Taalhuis is een prioriteit van het Taalnetwerk Capelle ( bestaande uit de  partners op het gebied van taal ( samen met partners als de Bibliotheek,  gemeente, Roc Zadkine, NLeducatie, Werkplein) : “Daaraan werkt Taalcoaching Capelle van harte mee, terwijl we gelijktijdig onze eigen organisatie verder sterker maken”.

 

Hij sloot zijn speech af met het bedanken van alle vrijwilligers en een aantal ‘steunpilaren’ in het bijzonder:  ‘Wij zijn een organisatie van vrijwilligers die het allemaal naar hun zin moeten hebben, zich bij ons thuis voelen en hun ideeën in hun vrijwilligerswerk kwijt kunnen: Alleen op die manier kunnen wij ons belangrijke werk voor de Capelse burgers blijven doen.”

Daarna was er een ludiek intermezzo: een quiz over het Rotterdamse dialect  onder de titel: “ Ken het dat ik u kan? “ Bestuurslid Harrie Sprengers legde het voltallige gezelschap 12 meerkeuzevragen voor, die hij gehaald had uit het boekje ‘Het Rotterdams ABC ‘, een boekje dat iedere vrijwilliger na afloop mee naar huis kreeg ( + een VVV bon, als tastbare blijk van de waardering van bestuur en gemeente voor ieders inzet).  De uiteindelijke winnaar werd, tot grote hilariteit van de aanwezigen en haarzelf, de van origine Zeeuwse Matanja   van der Wart.

Vervolgens werd er een groepsfoto gemaakt waarna nog geruime tijd in een zeer ontspannen sfeer de aanwezigen hebben genoten van de prima verzorging door het personeel van Brownies & Downies en natuurlijk van elkaars gezelschap.

H. Sprengers dd 11 jan 2019

Afbeelding2