Wijzigingen binnen de organisatie van Stichting Taalcoaching Capelle

Omdat per 1 juli jl. Ria Hoes, coördinator en ‘spin in het web’ van onze stichting Taalcoaching Capelle een groot deel van haar taken heeft neergelegd, zijn er de afgelopen weken een paar veranderingen doorgevoerd in onze interne organisatie. 

Mede vanwege de groei van het aantal vrijwilligers zijn de coördinatietaken, gericht op de begeleiding van onze taalcoaches, scherper omschreven en verdeeld over een vijftal coördinatoren.

Tegelijkertijd is de taakverdeling binnen het bestuur aangepast: Harrie Sprengers (secretaris a.i.) zal de afstemming met en de ondersteuning van de 5 coördinatoren voor zijn rekening nemen. Hij is ook het eerste aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen betreffende onze stichting (0618979305).

Op dit moment hebben we zo’n 75 vrijwilligers; we verwachten, gelet op de maatschappelijke behoefte, een groei van dit aantal de komende tijd. Met de nieuwe coördinatiestructuur hebben we er alle vertrouwen in dat we onze vrijwilligers goed kunnen blijven ondersteunen en onze leerlingen steeds beter kunnen helpen.

We zijn Ria veel dank verschuldigd voor haar geweldige inzet de afgelopen jaren. Zij blijft als taalcoach betrokken bij het werk van onze stichting.

We zijn gehuisvest in de Centrale Bieb, Stadsplein  39.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

 

Met vriendelijke groet,

Ruud de Groot,
Voorzitter Stichting Taalcoaching Capelle