Wervingsactie Taalcoaching Capelle op Hockeyclub Capelle succesvol: 5 nieuwe vrijwilligers

Zaterdag 24 november jl. waren drie vertegenwoordigers van de Stichting Taalcoaching Capelle te gast bij Hockeyclub Capelle: een vereniging die nadrukkelijk meer wil zijn dan ‘alleen’ een sportclub. Monique de Laat, Hanneke en Harrie Sprengers hebben tussen 9.00 en 13.00 uur met veel mensen gesproken op zoek naar nieuwe taalcoaches, maar ook om de naamsbekendheid van de stichting Taalcoaching te vergroten. Beide doelstellingen zijn naar hun  indruk ruimschoots behaald. Ze hebben 5 serieuze kandidaat-taalcoaches mogen noteren. Daarnaast hebben ze veel mensen gesproken die of zelf willen nadenken over zo’n rol in de toekomst, dan wel binnen hun netwerken aandacht gaan vragen voor het werk van onze stichting. Wat dat concreet gaat opleveren moet de komende weken blijken.

Serge van Embden, de secretaris van HCC, was ook blij met het resultaat en deed de suggestie om in het voorjaar deze actie te herhalen. ‘Voor ons’, aldus Monique de Laat, die de aanjager is achter deze wervingsacties, ‘is het heel belangrijk om te achterhalen welke acties het meeste rendement opleveren. Eerder bleken we bij de opening van de bieb dankzij de inzet van zo’n 10 vrijwilligers een groot aantal (12) nieuwe taalcoaches te mogen verwelkomen. Daarentegen levert het flyeren in bepaalde buurten geen rendement op. Binnenkort gaan we op de markt op het Stadsplein mensen benaderen: we zijn benieuwd  wat dat gaat opleveren.”

Daarnaast is een voortdurend aandachtspunt de balans tussen het aantal taalvragers  en het aantal beschikbare vrijwilligers. Harrie Sprengers (bestuurslid van Taalcoaching Capelle) zegt daarover:

“We willen toe naar een systeem waarbij we aan twee knoppen kunnen draaien: door een grote naamsbekendheid en een goede samenwerking met andere partijen (zoals bibliotheek, ROC, Zadkine, NLEducatie, Welzijn Capelle) ervoor zorgen dat taalvragers ons beter weten te vinden, en tegelijkertijd door de beschikbaarheid van goede vrijwilligers deze mensen goed te kunnen helpen op weg naar een betere beheersing van de Nederlandse taal.

Dit vraagt wel het nodige van een vrijwilligersorganisatie als de onze: gelukkig vinden we steeds meer mensen bereid om wat extra’s te doen zodat we ook de nieuwe taalcoaches een goede begeleiding kunnen geven en onze leerlingen goed kunnen helpen”.

Het aanbod van HCC voor een herhaling in het voorjaar wordt in dank aanvaard, ervan uitgaande dat de vraag naar taalcoaching ook het komende jaar verder zal stijgen.

Wilt u meer weten over het werk van onze stichting? Kijk op www.taalcoachingcapelle.nl

H. Sprengers, 25 nov 2018