Vluchtelingen aan het Werk

De vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Deze vierde monitor laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018.