Van beleid naar inkoop in de inburgering

Deze Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering (november 2019) is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het aanvod in het nieuwe inburgeringsstelsel, maar verder interessant voor iedereen die er mee te maken heeft.