Vacature secretaris bestuur Taalcoaching Capelle

De huidige secretaris van het bestuur van de stichting Taalcoaching Capelle heeft aangegeven haar functie te beëindigen.Hiermee is er een vacature ontstaan voor de secretariaatsfunctie. Geinteresseerde kandidaten worden uitgenodigd zich te melden bij de Voorzitter.

 

 

Functiebeschrijving Secretaris

 De secretaris is de schrijver van het bestuur en daarmee van de organisatie. Hier horen de volgende taken bij:

  1. Organisatie van bestuursvergaderingen
  2. Organisatie van het overleg van het bestuur met de coördinatoren
  3. Organisatie van bijeenkomsten met taalcoaches ( minimaal 2x per jaar)
  4. Zorg voor adequate verslaglegging van bovengenoemde overleggen
  5. Voert correspondentie namens de stichting en zorgt voor archivering van de bestuursstukken
  6. Houdt toezicht op het secretariaat/administratieve ondersteuning van de stichting
  7. Vertegenwoordigt het bestuur in bepaalde commissies als ‘uitvoerend bestuurder’
  8. Bij geen vicevoorzitter in het bestuur is de secretaris tevens vicevoorzitter en vervangt derhalve de voorzitter bij afwezigheid
  9. De secretaris is de verbindingspersoon tussen bestuur en PR-commissie