Themamiddag armoede en schulden ‘Maak het verschil’ woensdag 22 mei in Isala

Een keer in de twee jaar organiseert de gemeente in Capelle aan den IJssel een Armoedeconferentie. Dit jaar gebeurt dat in de vorm van een themamiddag, voorafgaand aan de Themater-bijeenkomst ‘Armoede … eigen schuld?’ De themamiddag wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek aan den IJssel.

Programma

Onder het motto ‘Maak het verschil’ gaan we aan de slag met de thema’s gezondheid en laaggeletterdheid en de relatie met armoede en schulden. Tijdens het plenaire deel presenteren landelijk expertisecentrum Pharos en Stichting Lezen & Schrijven de meest recente inzichten en de toepassing daarvan in het dagelijkse werk. Tijdens de deelsessies gaan we de Capelse praktijk in. Met de opgedane kennis en ervaring kunnen we daarna nog beter het verschil maken. Het programma van de themamiddag en meer achtergrondinformatie vindt u in de bijlage.

Genodigden

Genodigden voor deze bijeenkomst zijn het gemeentebestuur, medewerkers van onze maatschappelijke partners, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente.

Aanmelden

Aanmelden voor de themamiddag kan via deze link tot vrijdag 10 mei a.s.
U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding op het door u opgegeven e-mailadres. In de week van 13 mei ontvangt u nadere informatie over uw aanmelding voor de deelsessies.

Let op! De Themater-bijeenkomst ‘Armoede … eigen schuld?’ wordt georganiseerd door Stichting Themater. Voor deze bijeenkomst moet u zich apart opgeven via: http://themater.org/content/aanmeldformulier

 

Deelname aan alleen de themamiddag of alleen de Themater-bijeenkomst is uiteraard mogelijk.

Aanmelden voor de buffetmaaltijd kan alleen als u aan het middagprogramma heeft deelgenomen.

 

Meer informatie?

Mail uw vraag naar themamiddagarmoede@capelleaandenijssel.nl. Dan proberen wij uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden