Taalcursussen voor laaggeletterden betalen zich wél uit

Als het in beleid over laaggeletterdheid gaat, dan rijst al snel de vraag: wat levert het de maatschappij op aan verhoogde arbeidsproductiviteit, verminderde uitgaven aan uitkeringen, etc.? Maar daarmee gaan we voorbij aan niet-economische uitkomsten als toegenomen eigenwaarde en vermindering van sociaal isolement, betoogt Krispijn Faddegon (socialevraagstukken.nl)