Scheidend voorzitter Ruud de Groot roept werkgevers op: Geef laaggeletterden meer kansen!

Afscheidsfeestje voor voorzitter Ruud de Groot van Taalcoaching Capelle

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst van Taalcoaching Capelle bij Brownies & Downies heeft scheidend voorzitter Ruud de Groot een pleidooi gehouden om meer aandacht te besteden aan laaggeletterdheid. Met name richting werkgevers deed hij een oproep om én meer aandacht te besteden aan laaggeletterdheid van werknemers binnen het eigen bedrijf én om meer kansen te bieden voor werkzoekenden die laaggeletterd zijn.

In aanwezigheid van één van zijn oud-leerlingen (laaggeletterd) kon hij zijn pleidooi kracht bij zetten. Deze man, was als gevolg van een faillissement van zijn bedrijf op straat komen te staan en hij is via het Taalpunt bij Ruud terecht gekomen. Ruud heeft hem niet alleen geholpen met zijn taal, maar ook met het vinden van een nieuwe baan.

Conny Reingoudt, directeur van de Bibliotheek aan den IJssel,  typeerde Ruud als een energieke persoon die indertijd het Taalnetwerk in Capelle nieuw leven heeft ingeblazen. Mede door zijn inzet is het Taalhuis in Capelle van de grond gekomen. “De stichting Taalcoaching Capelle en de bibliotheek zijn sinds de opening voordeurdelers geworden, meer dan goede buren onder één dak.”

De nieuwe voorzitter van Taalcoaching Capelle, Harrie Sprengers, bedankte Ruud voor het feit dat hij begin 2016 degene is geweest die zijn nek heeft uitgestoken en het voorzitterschap van de stichting op zich heeft genomen. Onder zijn leiding en met hulp van vele enthousiaste vrijwilligers, is de stichting in korte tijd uitgegroeid tot een vitale vrijwilligersclub van ruim 100 taalcoaches met een gezonde financiële en administratieve basis. Op dit moment krijgen zo’n 170 leerlingen les in 1 op 1 situaties dan wel in groepsverband. Intussen is het nieuwe bestuur op volle sterkte: naast John Riper (penningmeester) en Monique de Laat (PR/werving) is deze week mevrouw Jos Kruter toegetreden als secretaris. Komende tijd zijn er een paar speerpunten in het beleid: m.n. het blijven “vinden, binden en boeien” van vrijwilligers, het uitbouwen van het aantal groepslessen en het verder vormgeven van het Taalhuis en dan m.n. de laagdrempelige taalpunten in de wijken.

Daarna werd er nog een leuke quiz gehouden voor de ruim 40 aanwezigen en werd onderstaande groepsfoto gemaakt.  Ook taalcoach worden? Kijk op www.taalcoachingcapelle.nl

 

Conny Reingoudt, directeur van de Bibliotheek aan den IJssel en Ruud de Groot

Esmae Wittenberg, beleidsadviseur van de gemeente Capelle aan den IJssel en Ruud de Groot

 De scheidende en de nieuwe voorzitter van Taalcoaching Capelle