Ria Hoes onderscheiden als taalheld van Capelle

Op maandagmorgen 16 september  werd Ria Hoes door Michiel Sträter van de landelijke Stichting Lezen en Schrijven onderscheiden met de titel 'Taalheld van Capelle'.

Het bestuur van Taalcoaching Capelle had haar voor deze eervolle onderscheiding voorgedragen. Ria vervult al meer dan 10 jaar als vrijwilliger een centrale rol bij het organiseren van informeel taalonderwijs binnen onze gemeente: zowel qua organisatie van de lessen als het zelf verzorgen van lessen.

Het laatste jaar heeft ze haar organisatorische taken binnen de Stichting Taalcoaching neergelegd en zich volledig geconcentreerd op het geven van taalonderricht aan bewoners van de wijk Schenkel. Ria woont zelf in Schenkel en ze is ook op andere terreinen in de wijk uiterst actief.

In gezelschap van haar leerlingen, van haar man en van het bestuur en andere vrijwilligers van de Stichting Taalcoaching nam Ria de onderscheiding in ontvangst en ging vervolgens samen met haar leerlingen op de foto, waarna de les van die ochtend vervolgd werd.

Ria benadrukte nog eens in haar kleine dankwoord dat het erg belangrijk is dat Capellenaren zo laagdrempelig mogelijk toegang krijgen tot taalonderwijs, dat ze op die manier meer zelfvertrouwen krijgen en actief kunnen worden binnen de Capelse samenleving. Bij de Stichting Taalcoaching Capelle geven meer dan 100 vrijwilligers taalonderricht aan Capellenaren die de Nederlandse taal beter willen leren.

Heeft u ook interesse om taalcoach te worden? Kijk dan op onze website www.taalcoachingcapelle.nl . Wilt u uw kennis van de Nederlandse taal vergroten? Ga dan naar het Taalpunt in de centrale bibliotheek waar u op dinsdag- of donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur terecht kunt voor een intakegesprek.

Ria met haar collega's en een deel van haar leerlingen