Nieuws

Van beleid naar inkoop in de inburgering

17-01-2020 - Deze Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering (november 2019) is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het aanvod in het nieuwe inburgeringsstelsel, maar verder interessant voor iedereen die er mee te maken heeft. Lees verder

Alweer het laatste 'Praathuis' van dit jaar bij Brownies & Downies

05-12-2019 - Capelle - Dinsdag 4 december jl. organiseerde de stichting Taalcoaching Capelle alweer het laatste "Praathuis" van dit jaar. Het Praathuis is een ontmoetingsplek voor onze taalcoaches bij Brownies & Downies aan het Stadsplein, waar wij eens per maand samenkomen om ervaringen uit te wisselen. Beginnende taalcoaches kunnen hun licht opsteken bij ervaren taalcoaches. In totaal zijn er op dit moment zo'n 120 taalcoaches actief, zij worden ondersteund door 6 (onbetaalde) coördinatoren, die uiteraard ook tijdens deze bijeenkomsten zoveel mogelijk aanwezig zijn. Lees verder

Nieuwsbrief van het Kenniscentrum Integratie en Samenleving

07-11-2019 - Nieuwsbrief KIS 7 november 2019 Lees verder

Taalcoaching Capelle zet in op conversatiegroepen

01-11-2019 - IJssel- en Lekstreek, 1 november 2019 Stichting Taalcoaching Capelle, DE aanbieder van informeel taalonderwijs in onze gemeente, gaat de komende tijd de vertrouwde 1-op-1 taallessen uitbreiden met conversatiegroepen: voortaan krijgt iedere taalvrager het aanbod om mee te doen in kleine gespreksgroepjes (met max 5 deelnemers) om de Nederlandse taal beter te leren spreken. Lees verder

Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel?

24-10-2019 - Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier met 46 deelnemers, waaronder gemeenten, regiocoördinatoren DIVOSA, taalaanbieders, VluchtelingenWerk, maatschappelijke instellingen en experts. Lees hier het artikel op de website van KIS.     Lees verder

Geslaagd nazomerfeest!

04-10-2019 - Taalcoachingfeest in de IJssel- en Lekstreek van 2 oktober 2019: Lees verder

Nieuwe inburgeringswet schiet doel voorbij

04-10-2019 - De huidige conceptwet Inburgering werkt vooral voor de ‘kansrijke migrant’, schrijft gastcolumnist Ilias Mahtab. ‘Met name kwetsbare nieuwkomers hebben meer afstand tot de arbeidsmarkt en dreigen voor een lange tijd in de bijstand terecht te komen. Lees verder

Week van het Nederlands

24-09-2019 - Het wordt al een mooie traditie: elk jaar brengen we met z’n allen in oktober een week lang een ode aan het Nederlands. Van 5 tot en met 12 oktober zetten we in de Week van het Nederlands. onze taal in de schijnwerpers. Ook in Capelle aan den IJssel. Doe mee met de activiteiten die in onze gemeente georganiseerd worden! Lees verder

Vluchtelingen aan het Werk

24-09-2019 - De vierde uitgave van de monitor ‘Vluchtelingen aan het Werk’ uitgevoerd door KIS in samenwerking met Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. Deze vierde monitor laat de stand van zaken zien rond de arbeidstoeleiding van statushouders in 2018. Lees verder