Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

In deze brief (PDF)  informeren minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken.

 Of ga naar de website van de overheid, waar ook de bijlagen (actieprogramma "Tel mee met taal") zijn te downloaden.