Hoe geef je als gemeente vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel?

Op 1 januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering van kracht. Dit houdt onder andere in dat gemeenten de regie krijgen over inburgering, in plaats van inburgeraars zelf. Hoe geef je dit als gemeente of maatschappelijke instelling in de praktijk vorm? Om deze vraag te beantwoorden organiseerde KIS op 20 september een kennisatelier met 46 deelnemers, waaronder gemeenten, regiocoördinatoren DIVOSA, taalaanbieders, VluchtelingenWerk, maatschappelijke instellingen en experts.

Lees hier het artikel op de website van KIS.