Bouwstenen voor een duurzaam Taalhuis

Taalcoaching Capelle werkt samen met een aantal partners aan de totstandkoming van een Taalhuis in Capelle. In bijgaande brochure wordt een wat concreter beeld geschetst van wat een Taalhuis inhoudt.